x

Mosswool

Novarbo Oy har utvecklat en ny typ av mossbaserat växtunderlag för växthusbruk. Mosswool är ett ekologiskt alternativ baserat på en verkligt förnybar råvara. Det nya växtunderlagmaterialet är komposterbart och kan ersätta traditionella tillväxtmaterial som inte är biologiskt nedbrytbara.

Mosswools fördelar inkluderar mossens mycket goda prestanda i en modern odlingsmetod, antisepticitet, snabbförnyande mossråvara och återvinningsbarhet, till exempel genom kompostering efter användning.
 

Läs mera: mosswool.fi

 

EU flagga

 

 

 

 

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska unionens Horizon 2020-forsknings- och innovationsprogram under bidragsnummer 778341. Denna broschyr återspeglar endast åsikterna från Novarbo och EASME och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.