x

Novarbo – Creating Greener Growth

Novarbo Oy är ett proffs inom yrkesodling och växthusteknologi. Våra produkter lämpar sig för både traditionell och ekologisk yrkesodling. Förutom försäljning i hemlandet har vi också exportverksamhet i mer än 60 länder.

  • Novarbo är en erfaren leverantör av mull- och torvbaserade växtunderlag för växthusodling.  
  • Novarbo utvecklar och säljer gödsel för ekologisk åker- och växthusodling.
  • Novarbo har specialkunnande inom tillverkning och utveckling av modern växthusteknologi.
  • Vårt Novarbo-kylsystem är en prisbelönad produkt. Med hjälp av den får du växthuset att producera bättre, mer lönsamt och miljövänligt.
  • Vi introducerar ständigt nya produkter vid sidan av våra bra, traditionella produkter.
  • Vi bedriver aktiv produktutveckling i samarbete med inhemska och internationella forskningsinstitut, professionella inom branschen samt med våra kunder.

Novarbo Oy är en del av den finländska Biolan-gruppen. År 1994 organiserades yrkesodlingsverksamheten ännu via Biolans exportavdelning. År 2007 ändrades verksamheten till ett eget affärsområde. Samma år lanserades Novarbo-systemet och varumärket på marknaden. Biolans yrkesodlingssektor ombildades till ett eget företag i augusti 2010, då produkterna började införlivas i varumärket Novarbo.

För Novarbo Oy är miljövänlighet och hållbar utveckling inte enbart ord. De är värden som också kan mätas i slutprodukterna. Bolaget söker tillväxt och lönsamhet via ärliga affärsprinciper och med respekt för naturen. 

Kvalitetssäkring

Novarbo-produkternas kvalitet övervakas på ett mångsidigt sätt. Vid produktionslinjerna sköts övervakningen av linjeskötarna samt automatisk utrustning. På varje produktionsparti görs laboratorietest och bl.a. växtunderlagens funktionalitet i praktiken säkerställs med hjälp av odlingsförsök i provväxthus. Kvalitetssäkringen börjar från varorna, på vilka det görs motsvarande mätningar och odlingsförsök som på de färdiga produkterna. Kännedom om råvarornas egenskaper och en lång praktisk erfarenhet för med sig en säkerhet om trygga produkter av jämn kvalitet.

Evira (www.evira.fi) övervakar att kraven i lagen om gödselfabrikat uppfylls i Finland. Gödsellagen omfattar förutom gödselmedel också bl.a. gödslade växtunderlag och jordförbättringsmaterial.

Laboratorium

Novarbo-växtunderlagen tillverkas vid Biolan Oy:s fabrik. Också kvalitetsövervakningen av Novarbos produkter görs vid fabrikens eget laboratorium. De använda analysmetoderna följer EN-standarden. Vid fabrikens laboratorium görs s.k. snabbmätningar, som hjälper att säkerställa en jämn produktion och produktionens kvalitet. De övriga kemiska analyserna görs i utomstående, oberoende laboratorier.

Under varje arbetsskift tas produkt- och övervakningsprov på alla produktpartier som är i produktion för analys. Förutom på alla färdiga produkter görs regelbundet analyser och försöksodlingstest på alla råvaror.

Växthus

Novarbo-produkterna testas och utvecklas vid Biolan Oy:s försöksväxthus, som finns i Eurajoki. I växthuset görs växtförsök som är relaterade till kvalitetsövervakningen på produkter som är i produktion. Utrymmena möjliggör dessutom ett mångsidigt produktutvecklingsarbete och testning av produkter som håller på att utvecklas i praktiken.

Växthuset har delats in i tre avdelningar. I två finns odlingsbord och ett är främst tänkt för odling av växthusgrönsaker. Växthusets totala areal är ca 300 m². Försöksväxthuset blev klart 2001. Växthuset har modern teknik, som möjliggör försöksverksamhet året runt.

Certifikat

Biolan-gruppen och Novarbo Oy har beviljats ett kvalitetscertifikat enligt ISO 9001 och ett miljöcertifikat enligt ISO 14001. Kvalitet och omsorg om miljön är av avgörande betydelse i all verksamhet inom vårt företag.

Certifikat ISO 9001 för Novarbo

Certifikat ISO 14001 för Novarbo