x

Heat ReuseTM  - Teknik och konstruktion

Huvudkomponenter

1. Droppgardin, som fungerar som en värmeväxlare, samlar upp fukt och värmeenergi från växthusluft.

2. Utebassäng, vars vatten droppgardinen cirkulerar i växthuset. Från växthuset lagras energi i vattnet och förs vidare in i värmesystemet med hjälp av värmepumpkretsen.

3. Värmepump, vars storlek bestäms av vattenreservoarerna och möjligheterna att återvinna värme. Placeras inomhus och styrs av växthusautomatiken i enlighet med mätningarna.

4. Varmvattenreservoar, där överskottsenergi från växthuset lagras. Storleken kan variera, vilket ska beaktas vid dimensioneringen av värmepumpen. Ju större varmvattenreservoar, desto längre tid kan energin lagras.

5. Droppgardinanordningen och värmepumpen kan styras med växthusautomatiken. Ställvärdena kan ändå justeras optimala för varje apparat med hjälp av den separata styrcentralen.

Funktionsprincip

Droppgardinanordningen fungerar som en effektiv värmeväxlare: den absorberar solljus och överflödig värme, som har genererats av lampor, i cirkulerande vatten och tar den vidare till en kallvattenbassäng. Från kallvattenbassängen överför värmepumpkretsen värmeenergin i varmvattenkretsloppet och det nedkylda vattnet går vidare till droppgardinen i växthuset. Det varmvatten som har värmts upp av värmepumpen leds direkt till varmvattenkretsen eller lagras i varmvattenreservoaren, från vilket det kommer att användas vid behov. Eftersom det ständigt avdunstar vattenånga från växterna och droppgardinen absorberar ångan i det cirkulerande vattnet, behöver man inte tillsätta vatten i kretsloppet.