x

Vertical Farming

Novarbo har utvecklat ett unikt vattenkylt LED-belysningssystem, som kan kopplas till värmeåtervinningssystemet. Den integrerade belysningen, LED-kylningen och värmeåtervinningen bildar tillsammans ett mycket energieffektivt system, där våningsodlingen omvandlas från ”energislukare” till energiproducent.

I kombination med Novarbos system för kylning, avfuktning och Heat Reuse sparar vårt koncept för våningsodling också betydande mängder rent vatten jämfört med konventionell växthusodling. Automationen styr klimatet och håller hela tiden odlingsmiljön på en optimal nivå för växterna.

Våra koncept för tekniska lösningar har beviljats många patent och flera patent är under behandling. Ljusmängden och -fördelningen planeras alltid individuellt enligt växternas behov. Vi kan leverera en nyckelfärdig lösning, som innehåller allt planeringsarbete, anläggningarna och installationsarbetet. Konceptet för våningsodling kan anläggas i växthus eller i vilka andra byggda utrymmen/byggnader som helst.

Kontakta oss redan när du planerar en byggnad, så att vi på bästa sätt kan optimera miljön för våningsodling.

Läs mer (PDF)