x

Vertical Farming

I kombination med Novarbo Heat Reuse-systemet sparar vårt koncept för våningsodling betydligt mer rent vatten än traditionell växthusodling, eftersom avdunstat vatten kan återbördas till bevattningscirkulationen. Resursanvändningens effektivitet betonas i ett slutet utrymme och automationen håller kontinuerligt tillväxtmiljön optimal för växterna.  

Våra koncept för tekniska lösningar har beviljats många patent och flera patent är under behandling. Vi kan leverera en nyckelfärdig lösning som innehåller anläggningens planeringsarbete, installation och användarutbildning.  

Kontakta oss redan när du planerar en byggnad, så att vi på bästa sätt kan optimera miljön för våningsodling.  

Kontakta oss redan när du planerar en byggnad, så att vi på bästa sätt kan optimera miljön för våningsodling.

Läs mer (PDF)