x

Novarbo växthusteknologi – lösningar

Novarbos system omfattar nedkylning av växthuset, klimatstyrning, avfuktning och Heat Reuse-systemet. Vi erbjuder nu en ny tillämpning i anläggningen, Vertical Farming-lösningen för våningsodling, som sammanför alla delar av systemet.

 

Kontakta oss: 
Arttu Lammensalo
+358 40 846 9086
arttu.lammensalo(at)novarbo.fi

 

Vertical Farming

Vi levererar nyckelfärdiga system för våningsodling. Du kan optimera tillväxtfaktorerna i automatiserade produktionsenheter med hjälp av programmet Novarbo Growisor, som även möjliggör exakt planering och distansuppföljning av produktionen. Då klimatstyrningen kombineras med systemet för våningsodling skapas en mycket resurseffektiv helhet som förvandlar våningsodling från ”energislukare” till energiproducent.  

 Fördelar och nytta:

 • Värmeåtervinning – betydande besparingar i de årliga energikostnaderna 
 • Automatisering och minimering av arbetskostnader 
 • Övervakning och distansuppföljning av tillväxtfaktorerna med hjälp av Growisor-programmet
 • Kort och standardiserad tillväxttid 
 • Enhetlig och hög skörd/m2 
 • Effektiv användning av utrymmet 

 

Läs mer

Heat ReuseTM

Novarbo Heat Reuse™ är ett miljövänligt och energieffektivt sätt att sköta energihushållningen i moderna växthus. Det är en ny lösning som möjliggör kostnadseffektiv styrning av klimatet i växthuset. 

Fördelar och nytta

 • Minimering av växthusets ventilering 
 • Upp till 40 procent högre skördenivå*
 • Utnyttja värme som redan är betald på nytt 
 • Ofta en förmånligare lösning än en nyinvestering i värmekraft 
 • Kort återbetalningstid 

 

* Resultaten grundar sig på tester vid forskningsinstitut och hos yrkesodlare. Faktorer som påverkar skördenivåns ökning är bland annat större planteringstäthet, högre koldioxidhalt, bättre luftcirkulation och högre ljusnivå. Eftersom den energi som uppkommer från lamporna i Novarbo Heat Reuse kan samlas in för återanvändning, är det också möjligt att installera fler lampor.

Läs mer