x

Gödselmedel för naturenligt produktion

Novarbo Aino- och Arvo är organiska gödselprodukter som beredar jorden till bördig och rik. Gödselblandningarna är äkta naturprodukter.  De innehåller mikronäringsämnen utöver huvudnäringsämnen. Ekogodkända gödselmedlen lämpar sig för fält och trådgård.                       


Novarbo Gödselmedel