x

9.9.2023

Mosswool är ett inhemskt växtunderlag för odling av tomat och gurka

Novarbo Oy, som ingår i Biolan Group, tillverkar Mosswool-odlingsskivor av inhemska råvaror för odling av växthustomat och växthusgurka. I Mosswool-odlingsskivorna går det att använda råvaror som minskar torv, till exempel vitmossa och träfiber. Dessa råvaror skapar luftighet och en hållbar struktur i växtunderlaget. 

Mosswool-odlingsskivor kan vattnas och gödslas på samma sätt som torv- och stenullsskivor. Detta gör det möjligt för en odling att gå över till Mosswool-odlingsskivor utan några större ändringar i bevattnings- och gödslingsprogrammet. Odlarnas erfarenheter av Mosswool-odlingsskivor har varit positiva, och odlarna uppskattar särskilt skivornas förmåga att binda fukt och deras återanvändbarhet. 

Harf Handelsträdgård: Mosswool kan återvinnas lätt och ekologiskt

Harf Handelsträdgård odlar växthusgurka året runt på en areal av 10 686 m2. Trädgården har tidigare odlat i stenull och har gradvis övergått till Mosswool. Från och med nästa plantering täcks hela arealen av Mosswool-odlingsskivor.

− Jag har också provat torvskivor, men den inledande bevattningen var jobbig: skivan svällde långsamt och droppmunstyckena som vattnar skivan lossnade lätt när skivan svällde, vilket orsakade mycket arbete. Mosswool-odlingsskivan har från början rätt storlek och form, och dessutom hålls munstycket till droppbevattningen fast också på den torra skivan, säger företagaren Ulf Harf

− Utöver odlingsegenskaperna uppskattar jag den enkla och ekologiska återvinningen av Mosswool-odlingsskivorna. Efter användningen kan skivorna utnyttjas som jordförbättringsmedel. Inhemskheten garanterar att transportresorna blir korta och att koldioxidavtrycket är mindre än på växtunderlag som importeras från utlandet, tillägger Ulf Harf.

Trädgården Timo Juntti: I Mosswool sprids fukten jämnt

Trädgården Timo Juntti har gjort många investeringar i ekologisk odling. På trädgården odlas året runt på en yta av cirka 20 000 m2, varav 15 000 m2 är gurka och 5 000 m2 tomat. Hela gurkbeståndet växer i Mosswool-odlingsskivor. 

– Redan under några års tid har vi odlat gurkor i Mosswool-skivor. Övergången från torvskiva till Mosswool gick lätt. Bevattningsfrekvensen har ökat lite eftersom Mosswool-skivan har en något mindre växtunderlagsvolym per växt än vad en torvskiva har. Mosswool-odlingsskivorna binder vatten bättre, och nattetid kan man låta dem bli torrare än torvskivorna. Andra ändringar gjorde vi inte i bevattnings- eller gödslingsprogrammet, säger Tero Juntti, verkställande direktör på trädgården.

− Mosswool-odlingsskivornas struktur är av jämn kvalitet och de sväller inte speciellt mycket när de vattnas. Särskilt tilltalande är att Mosswool-odlingsskivan blir jämnt fuktig i höjdled. Det garanterar att växtunderlagets hela volym är väl tillgänglig för växternas rötter. Dessutom uppskattar jag att växtunderlaget är aktivt och levande, inhemskt och kan efter användningen utnyttjas som jordförbättringsmedel, säger Tero Juntti.

Trädgården Varpion puutarha: Bevattningen av Mosswool är lätt att kontrollera 

Trädgården har en odlingsareal på totalt 8 500 m2, och året runt odlas tomat, gurka, sallat och örter. Tomaterna och gurkorna odlas för närvarande i Mosswool-odlingsskivor. Trädgården har erfarenhet av både stenull, perlit och torvskivor.

− Jag blev intresserad av att kontrollera fukthalten i växtunderlaget. Det är den största anledningen till att jag ville byta ut torvskivorna mot Mosswool. I likhet med stenull möjliggör formen och strukturen av Mosswool kontinuerlig fuktighetsmätning. Det var säkert tack vare mätningen som övergången från torvskivor till Mosswool gick utan problem. Gödselprogrammet har inte behövt ändras, och i bevattningen har den största ändringen varit att vi har förlängt nattpausen, säger företagaren Hannu Varpio.

På Varpios trädgård planteras 2−3 gurkbestånd under ett år, och varje gång byts växtunderlagsskivorna ut mot nya. Tomaterna växer i ett år i samma Mosswool-odlingsskivor.   

Läs mer om Mosswool