x

 

Novarbo – Skapa grönare tillväxt

Novarbo Oy är expert på växtunderlag och växthusteknologi för professionell växthusodling. Vi är en del av den finländska Biolan Group.

Våra växtunderlagsprodukter lämpar sig för både konventionell och ekologisk yrkesodling, och i vårt sortiment finns även ekologisk gödsel. Inom växthusteknik erbjuder vi Vertical Farming-lösningar, dvs. lösningar för våningsodling, samt lösningar för klimatstyrning i växthus som ger ökad skörd (Heat Reuse).

 

Ikoni

Växthusteknologi

Vårt koncept för våningsodling är en resurseffektiv helhet som förvandlar våningsodling från ”energislukare” till energiproducent. Heat Reuse reglerar växtförhållandena på ett energieffektivt och miljövänligt sätt.

Läs mer
Ikoni

Växtunderlag

Brett sortiment av växtunderlag för professionell odling. Sållade, gödslade och kalkade växtunderlag för konventionell och ekologisk odling.

Läs mer
Ikoni

Gödselmedel

De ekologiska gödselmedlen Novarbo Aino och Novarbo Arvo har utvecklats för odling och skötsel av ekologiska växter. De flytande och granulerade gödselmedlen lämpar sig för åkrar, trädgårdar och växthus.

Läs mer

Ett unikt koncept för Vertical Farming

Vi har utvecklat ett unikt koncept för våningsodling som i kombination med värmeåtervinning skapar en energieffektiv helhet – våningsodling förvandlas från ”energislukare” till energiproducent.

 

Läs mer

Novarbo 

Novarbo Oy är expert på växtunderlag och växthusteknologi för professionell växthusodling. Vi är en del av den finländska Biolan Group.

Våra växtunderlagsprodukter lämpar sig för både konventionell och ekologisk yrkesodling, och i vårt sortiment finns även ekologisk gödsel. Inom växthusteknik erbjuder vi Vertical Farming-lösningar, dvs. lösningar för våningsodling, samt lösningar för klimatstyrning i växthus som ger ökad skörd (Heat Reuse).

Novarbo video

En grön gärning: Vi utvecklar nya ekologiska växtunderlag

Novarbo Oy har utvecklat ett nytt växtunderlag av miljövänlig och ekologisk vitmossa för växthusodling som grundar sig på rena, förnybara råämnen.

Det nya växtunderlagsmaterialet som Novarbo har utvecklat är komposterbart och kan ersätta konventionella växtunderlag som inte är biologiskt nedbrytbara. Som råämne i det nya växtunderlaget används ren, förnybar vitmossa.

- Fördelar med den nya produktserien, Mosswool, är bland annat att mossan fungerar mycket bra vid moderna odlingsmetoder samt att den är aseptisk, ett råämne som förnyas snabbt och att den kan återvinnas till exempel genom kompostering efter användningen, berättar Biolan Groups VD Teppo Rantanen.