x

 

Novarbo – Skapa grönare tillväxt

Novarbo Oy är expert på växtunderlag och växthusteknologi för professionell växthusodling. Vi är en del av den finländska Biolan Group.

Våra växtunderlagsprodukter lämpar sig för både konventionell och ekologisk yrkesodling, och i vårt sortiment finns även ekologisk gödsel. Inom växthusteknik erbjuder vi Vertical Farming-lösningar, dvs. lösningar för våningsodling, samt lösningar för klimatstyrning i växthus som ger ökad skörd (Heat Reuse).

 

Ikoni

Växthusteknologi

Vårt koncept för våningsodling är en resurseffektiv helhet som förvandlar våningsodling från ”energislukare” till energiproducent. Heat Reuse reglerar växtförhållandena på ett energieffektivt och miljövänligt sätt.

Läs mer
Ikoni

Växtunderlag

Brett sortiment av växtunderlag för professionell odling. Sållade, gödslade och kalkade växtunderlag för konventionell och ekologisk odling.

Läs mer
Ikoni

Gödselmedel

De ekologiska gödselmedlen Novarbo Aino och Novarbo Arvo har utvecklats för odling och skötsel av ekologiska växter. De flytande och granulerade gödselmedlen lämpar sig för åkrar, trädgårdar och växthus.

Läs mer

Vi utvecklar nya ekologiska växtunderlag

Novarbo Oy tillverkar Mosswool-odlingsskivor av inhemska råvaror för odling av växthustomat och växthusgurka. I Mosswool-odlingsskivorna går det att använda råvaror som minskar torv, till exempel vitmossa och träfiber. Dessa råvaror skapar luftighet och en hållbar struktur i växtunderlaget. 

Mosswool-odlingsskivor kan vattnas och gödslas på samma sätt som torv- och stenullsskivor. Detta gör det möjligt för en odling att gå över till Mosswool-odlingsskivor utan några större ändringar i bevattnings- och gödslingsprogrammet. Odlarnas erfarenheter av Mosswool-odlingsskivor har varit positiva, och odlarna uppskattar särskilt skivornas förmåga att binda fukt och deras återanvändbarhet. 

Läs mer

Ett unikt koncept för Vertical Farming

Vi har utvecklat ett unikt koncept för våningsodling som i kombination med värmeåtervinning skapar en energieffektiv helhet – våningsodling förvandlas från ”energislukare” till energiproducent.

 

Läs mer

Novarbo 

Novarbo Oy är expert på växtunderlag och växthusteknologi för professionell växthusodling. Vi är en del av den finländska Biolan Group.

Våra växtunderlagsprodukter lämpar sig för både konventionell och ekologisk yrkesodling, och i vårt sortiment finns även ekologisk gödsel. Inom växthusteknik erbjuder vi Vertical Farming-lösningar, dvs. lösningar för våningsodling, samt lösningar för klimatstyrning i växthus som ger ökad skörd (Heat Reuse).

Novarbo video