x

Novarbo Sallatstorv B2L

Sallatstorv är ljus växttorv, som är specialsållad och luftig till sin struktur. Torven har gödslats med basgödsel för torv och kalkats. Den lämpar sig som sådan som växtunderlag för krukgrönsaker och sallat.

Rekommenderad användning: krukgrönsaker, uppdragning av plantor

ledningsförmåga: 25 mS/m
pH: 6,0-6,5
grovhet: medelgrov


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 320 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: komprimerad bal
FÖRSÄLJNINGSPARTI:  21 st.
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 6 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storbal
FÖRSÄLJNINGSPARTI:  1 st.
PALL: engångspall