x

Novarbo Växttorv CC1

CC1 är ljus, sållad mosstorv, som har gödslats med basgödsel för torv och kalkats. Torven lämpar sig som sådan som växtunderlag vid uppdragning av plantor. Den specialfina sållningen lämpar sig för användning vid produktion av små täckrotsplantor. Tilläggsgödslingen inleds genast efter plantsättningen.

Rekommenderad användning: uppdragning av plantor

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 280/320 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: komprimerad bal
FÖRSÄLJNINGSPARTI:  21/24 st.
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 6 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storbal
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 1 st.
PALL: engångspall