x

Novarbo Växttorv C1

C1 är ljus, sållad mosstorv, som har gödslats med basgödsel för torv och kalkats. Torven lämpar sig som sådan som växtunderlag vid uppdragning av plantor. Tilläggsgödslingen inleds genast efter plantsättningen.

Rekommenderad användning: uppdragning av plantor

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 280 l / 320 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: komprimerad bal
FÖRSÄLJNINGSPARTI:  21/24 st.
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 6 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storbal
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 1 st.
PALL: engångspall