x

Novarbo Växttorv B2

Växttorv är ljus, sållad mosstorv, som har gödslats med bagödsel för torv och kalkats. Torven lämpar sig som sådan som växtunderlag vid uppdragning av plantor och som råvara för torvblandningar. Tilläggsgödslingen inleds genast efter plantsättningen.

Rekommenderad användning: uppdragning av plantor, produktion av krukväxter

ledningsförmåga: 25 mS/m
pH 5,5
grovhet: medelgrov


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 320 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: komprimerad bal
FÖRSÄLJNINGSPARTI:  21 st.
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 6 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storbal
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 1 st.
PALL: engångspall