x

Novarbo Växttorv AA2

AA2 Växttorv är specialgrov ljus, sållad mosstorv, som har gödslats med basgödsel för torv och kalkats. Torven lämpar sig som sådan som växtunderlag och som råvara för torvblandningar. Tilläggsgödslingen inleds genast efter plantsättningen.


Rekommenderad användning: täckodling, containerplanta, växthusgrönsaker, blandningar

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 320 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: komprimerad bal
FÖRSÄLJNINGSPARTI:  24 st.
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 6000 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: storbal
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 1 st.
PALL: engångspall