x

Novarbo Växttorv A2

Växttorv är ljus, sållad mosstorv, som har gödslats med bagödsel för torv och kalkats. Torven lämpar sig som sådan som växtunderlag och som råvara för torvblandningar. Tilläggsgödslingen inleds genast efter plantsättningen.

Rekommenderad användning: täckodling, containerplanta, växthusgrönsaker

ledningsförmåga: 25 mS/m
pH: 5,5-6,0
grovhet: grov


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 320 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: komprimerad bal
FÖRSÄLJNINGSPARTI:  21 st.
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 6 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storbal
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 1 st.
PALL: engångspall