x

Novarbo Torv för Skogsplantor B1F

Torv för Skogsplantor är specialsållad, lättkalkad ljus mosstorv, som har gödslats med basgödsel för torv. Torven lämpar sig som sådan som växtunderlag vid uppdragning av skogsplantor. Tilläggsgödslingen inleds genast efter plantsättningen. Torv för Skogsplantor finns att få med långsamt löslig gödsel på beställning.

Rekommenderad användning: barrträd, uppdragning av plantor

ledningsförmåga: 23 mS/m
pH: 4,5 - 5,0
ev. tillsatsämnen: vätmedel och gödselmedel med låg löslighet
grovhet: medelgrov


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 320 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: komprimerad bal
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 21 st.
PALL: engångspall