x

Novarbo Såddblanding

Såddblanding är en blandning av torv och sand, som är gödslat med organiskt komposterad hönsgödsel. Såddblanding innehåller Gliocladium- nyttomikrober. Såddblanding är ett luftigt och hållbart växtunderlag och lämpar sig väl för odling av plantor. Ytterligare gödsling av växterna börjar efter behov efter några dagar efter planting.

Lämplig för ekologisk odling.

ledningsförmåga: 25 mS/m
pH: 6,5-7,0
gödsel: komposterad hönsgödsel
grovhet: hieno


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 50 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: säck
FÖRSÄLJNINGSPARTI:  50 st
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 1,5 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storsäck
PALL: engångspall