x

Novarbo Aino Algextrakt

Aino Algextrakt är ett ekologiskt skötselmedel som stimulerar plantornas tillväxt och förbättrar växternas frostbeständighet och näringsupptagning. Det gör också att växterna klarar skadedjur och svampsjukdomar bättre. Extraktets effekt baserar sig på de ämnen som förbättrar spårämnenas löslighet samt tillväxthormoner.

Produktinformation: Totalkalium (K) 0,6 %. Mängden organiskt material 50 %. 
Auxin, abskisinsyra, betain, tillväxthormon och cytokinin.

Förpackningsstorlekar: 25 liters kanister

Användning: ekologisk växtproduktion, frilandsgrönsaker, bär, prydnadsväxter, grönväxter

Användningsstyrka: 0,5 - 3 %.