x

Mossgrow Grov Odlingsbladnind A1L

Mossgrow Grov Odlingsblandning är en kalkad och gödslad växtunderlagsblandning som innehåller växttorv med grov struktur, vitmossa och perlit och som är särskilt lämpligt för bärodling. Blandningen är luftig och har en hållbar struktur. Vitmossan förbättrar lätt förmågan att hålla vatten i den vattengenomsläppliga basblandningen och den förbättrar även vattenupptagningsförmågan.

Rekommenderad användning: bärodling
 

I produktfamiljen MossGrow ingår 100 % vitmossa samt växtunderlag där vitmossa har lagts till. Vitmossan blir lätt fuktig och håller vatten, men bevarar ändå sin luftighet och hållbara struktur. Vitmossa är också ett antiseptiskt material. Dessa egenskaper gör produkten till ett utmärkt växtunderlag för plantproduktion samt odling av växter med känsliga rötter. 

Vitmossa är ett snabbt förnybart inhemskt material. Den vitmossa som används för växtunderlag i produktfamiljen MossGrow har samlats med en patenterad uppsamlingsmaskin.
 

Sållning: 10–40 mm 
pH: 5,5–6,0
EC: 25 mS/m
Förpackningsstorlekar: 1,5 m3 och 5 m3


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 1,5 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storsäck
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 1 st./pall 
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 5 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storpall
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 1 st./pall
PALL: engångspall