x

Novarbo Arvo 4-1-6-2

Ekologiskt gödselmedel till bär. Innehåller kycklingspillning och kaliumsulfat.

Produktinformation: Kväve (N) 4 % (vattenlöslig 0,5 %), Fosfor (P) 1 %, Kalium (K) 6 %, Svavel (S) 2 %

Förpackningsstorlekar: 600 kg storsäck

Användning: ekologisk växtproduktion

Gödselmedlen Novarbo Arvo är organiska och främjar markens bördighet och skördemängd. Våra gödselblandningar är rena naturprodukter. Utöver huvudnäringsämnen innehåller de även spårämnen. De ekogodkända gödselmedlen Arvo lämpar sig för både åkrar och trädgårdar.

Användningen av gödselmedlen Novarbo Arvo beräknas enligt växternas näringsbehov och markens bördighet. Vid beräkning av mängden huvudnäringsämnen bedömer man att växterna under den första skördesäsongen tar upp kalium helt och cirka 75 procent av kväve och fosfor.
Gödselmedlet Novarbo Arvo är i granulatform och kan spridas med normala gödselspridare. Omedelbar nedmyllning av gödseln förbättrar dess effekt.
 

Arvo är ett effektivt ekologiskt gödselmedel till trädgårdar, grönsaksland och spannmålsväxter. I gödselmedlet Arvo används spillning från småskalig produktion där djuren får foder som innehåller allmänt använda råvaror. Novarbo Oy undersöker inte och ansvarar inte för halter som kommit in i spillningen av ämnen som inte definieras i lagen om gödselfabrikat i foder eller andra produktsammansättningar. I sin produktion tar Novarbo Oy inte emot eller använder spillning som härrör sig från sjuka eller medicinerade djurbesättningar. I produktinformationen för gödselmedlen Arvo anges de halter som fastställs i lagen om gödselfabrikat.