x

Novarbo Aino 5-0-0

Det flytande Aino 5-0-0 är ett gödselmedel som är lämplig för organisk odling. Användningen av flytande Aino 5-5-0 ekologiskt gödselmedel säkrar att grönsaksplantorna får tillräckligt med näring och att näringsnivån för växthusgrönsaker upprätthålls under den hårda skördebelastningen.

Vid tillverkningen av gödselmedlet har man utnyttjat den ammoniakgas som frigörs vid kompostering och kondenserat den. 
 

Produktinformation: kväve (N) 5 %, fosfor (P) 0 %, kalium (K) 0 %

Förpackningsstorlekar: 25 liters kanister eller container på 1 000 liter.
 

Användning och dosering

Användning: Ekologisk växtproduktion, som tilläggsgödsling för bl.a. gurka, tomat och paprika under hela skördeperioden samt tilläggsgödsling för grönområden.

Dosering: gödselmedlet doseras i bevattningsvattnet som en lösning på 0,2–1,0 %.

Förvaring: Produkten får inte frysa