x

Novarbo Aino 3-0-3

Det flytande Aino 3-0-3 är ett gödselmedel som är lämplig för organisk odling. Vid tillverkningen av gödselmedlet har man utnyttjat den ammoniakgas som frigörs vid kompostering och kondenserat den.

Produktinformation: kväve (N) 3 %, fosfor (P) 0 %, kalium (K) 3 % 

Förpackningsstorlekar: 25 liters kanister eller container på 1 000 liter

 

Användning: Ekologisk växtproduktion, som tilläggsgödsling för bl.a. gurka, tomat och paprika under hela skördeperioden samt tilläggsgödsling för grönområden.

Dosering: gödselmedlet doseras i bevattningsvattnet som en lösning på 0,2–1,0 %.

Förvaring: Produkten får inte frysa