x

Laadunvarmistus jokaisesta tuotantoerästä

Novarbo-tuotteiden laatua valvotaan monipuolisesti. Tuotantolinjalla valvontatyötä tekevät linjanhoitaja sekä automaattilaitteet. Jokaisesta tuotantoerästä tehdään laboratoriotestejä ja mm. kasvualustojen käytännön toimivuus varmistetaan kasvatuskokein koekasvihuoneella.

Mittaukset ja kasvatuskokeet myös raaka-aineista

Laadunvarmistus alkaa raaka-aineista, joista tehdään vastaavia mittauksia ja kasvatuskokeita kuin valmiista tuotteistakin. Raaka-aineiden ominaisuuksien tuntemus ja pitkä käytännön kokemus tuovat varmuuden tasalaatuisista ja turvallisista tuotteista.

Evira valvoo Suomessa lannoitelain vaatimusten täyttymistä. Lannoitelain piiriin kuuluvat lannoitteiden lisäksi mm. lannoitetut kasvualustat ja maanparannusaineet.

Eviran sivuille

Sertifioitua laatua luontoa säästäen

Biolan Groupille ja Novarbo Oy:lle on myönnetty ISO 9001 -standardin mukainen laatusertifikaatti sekä ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Laadusta ja ympäristöstä huolehtiminen ovat ensisijaisen tärkeitä yrityksemme kaikessa toiminnassa.

 

Novarbo ISO 9001 sertifikaattiNovarbo ISO 14001 sertifikaatti

 

Laboratorio

Novarbo-kasvualustatuotteet valmistetaan Biolan Oy:n tehtaalla, jonka omassa laboratoriossa toteutetaan myös Novarbo-tuotteiden laadunvalvonta. Käytössä olevat analysointimenetelmät ovat EN-standardien mukaisia. Tehtaan laboratoriossa tehdään ns. pikamittauksia, joiden avulla tuotannon tasaisuus ja laatu varmistetaan. Muut kemialliset analyysit teetetään ulkopuolisessa, riippumattomassa laboratoriossa.

Jokaisen työvuoron aikana otetaan kaikista tuotannossa olevista tuote-eristä valvontanäyte analysoitavaksi. Paitsi valmiista tuotteista myös kaikista raaka-aineista tehdään analyysejä ja koekasvatustestejä säännöllisesti.

 

 

Kasvihuone

Novarbo-tuotteita on testattu ja kehitetty jo vuodesta 2001 Biolan Oy:n Eurajoen koekasvihuoneella. Kasvihuoneessa tehdään laadunvalvontaan liittyviä kasvatuskokeita tuotannossa olevista tuotteista. Tilat mahdollistavat lisäksi monipuolisen tuotekehitystyön ja kehitteillä olevien tuotteiden testaamisen käytännössä.

Kasvihuone on jaettu kolmeen osastoon, joista kahdessa on viljelypöydät ja yksi on tarkoitettu lähinnä kasvihuonevihannesten viljelyyn. Kasvihuoneen kokonaispinta-ala on noin 300 m². Kasvihuoneessa on ajanmukainen tekniikka, joka mahdollistaa ympärivuotisen koetoiminnan.