x

Luomutaimikasvatus Novarbo-tuotteilla

Luomutaimikasvatukseen sopivia kasvualustoja ovat Novarbo Kylvöseos, Mossgrow Turvemulta sekä Novarbo Kasvuturve (B2) organic. 

Novarbo Kylvöseos:  

Novarbo Kylvöseos on luonnonmukaisesti kompostoidulla broilerinlannalla lannoitettu turpeen ja hiekan seos. Kylvöseos sisältää Gliocladium -hyötymikrobeja. Kylvöseos on ilmava ja kestävä kasvualusta ja sopii hyvin taimikasvatukseen. Taimien lisälannoitus aloitetaan tarpeen mukaan muutaman päivän kuluttua taimettumisesta.

Novarbo Kylvöseos soveltuu Luomu-viljelyyn. Sen pH on 6:n ja 7:n välillä ja johtokyky 25 mS/m. 

 
Mossgrow Turvemulta :

Mossgrow Turvemulta on keskikarkea ja multamainen turvekasvualusta taimikasvatukseen. Se on ilmavampi kuin Turvehiekkaseos ja kestää siten pidempiaikaista kasvatusta paremmin. Peruslannoitustaso on korkeampi, mutta suosittelemme nestemäisen Aino-lannoituksen aloittamista heti, kuitenkin kasvikohtaisesti harkiten. Kalkitus normaali ja pH 6-7,0 (osa pH arvosta tulee kompostiosan kautta).

Kasvien, joiden taimia kasvatetaan useita viikkoja (esim. tomaatti, kurkku ym.), ruukkuihin on syytä laittaa varastolannoite. Varastolannoitteena suositellaan käytettäväksi esim. Arvo 4-1-3-1 rakeita. Varastolannoitetta ei saa sekoittaa kasvualustaan, vaan se sijoitetaan ruukkujen täytön yhteydessä ruukun sivuun (esim. 0,1 dl). Näin kasville muodostuu jakojuuristo, jossa kasvi itse päättää laimean ja väkevän osuuden hyödyntämisestä tarpeensa mukaan. 

Lisälannoitus voidaan tehdä Aino-nestelannoitteella 1-3 (5) % liuoksella. Jokaiseen kasteluun käytettäessä suositellaan laimeampaa liuosta: 1-1,5 %. Mikäli osa kasteluista tehdään vedellä ja lannoituskastelu toteutetaan harvemmin, suositellaan tällöin väkevämpää liuosta: 3-5%. Kun ruukuissa on hyvä, ilmava tilanne, nitrifikaatio toimii tehokkaasti ja hidasliukoinen varastossa oleva typpi vaihtuu helppoliukoiseksi typeksi kasvien käyttöön.


Kasvuturve (B2) organic:

Kasvuturve on keskikarkea ja vaalea turvekasvualusta taimikasvatukseen. Se on ilmavampaa kuin Turvehiekkaseos, eikä siihen ei ole lisätty kivennäismaata. Peruslannoitustaso on korkeampi, mutta suosittelemme nestemäisen Aino-lannoituksen aloittamista heti, kuitenkin kasvikohtaisesti harkiten. Kalkitus normaali ja pH 6-7,0 (osa pH-arvosta tulee kompostiosan kautta). Keveytensä ja ilmavuutensa ansiosta se sopii myös vesiviljelyyn esimerkiksi salaatille.

Kasvatus ja lannoitus toteutetaan kuten Turvemullalla, mutta kastelussa tulee noudattaa erityistä tarkkuutta. Onkin hyvä tarkkailla ruukkujen kosteutta ja muuttaa kastelua tarpeen mukaan.


Yleistä kasvatuksesta:

Kastelu ja kasvihuoneolosuhteet ovat merkittävässä osassa luonnonmukaisen taimikasvatuksen onnistumisessa. Kasvattajan tulee huolehtia, ettei ruukuissa tapahdu ilmattomuutta liiallisen kastelun takia, ja että ilma ruukkujen sekä kasvien ympäristössä pääsee vaihtumaan. Jos ruukuissa on liikaa vettä, eivätkä olosuhteet tai kasvi haihduta sitä, saattaa ruukkuun muodostua hapeton tila ja denitrifikaatio syö helppoliukoisen typen. Tämän jälkeen kunnon apu löytyy yleensä vain uudelleenruukutuksista isompaan ruukkuun. Toisaalta, jos vettä on liikaa, se saattaa myös huuhdella ruukuista helppoliukoiset ravinteet kasvien ulottumattomiin. Tämän puutteen voi vielä ainakin osittain korjata Aino-nestemäisillä luomulannoitteilla, mikäli kasvualustan ilmatila ja juurien kunto sen mahdollistavat.

Tarkkailemalla kasvustoa kasvi- ja huonekohtaisesti, sekä säätämällä olosuhteita kasveille optimaalisiksi, mahdollistetaan hyvä ja tasainen kasvu. Vuosittain vaihtelevat säät (pilvisyys, lämpötila ja säteilyn määrä) ja myös siemen/taimimateriaali tuovat haasteita taimituotantoon. Optimaaliseen ja tasaiseen lopputuloksen pääsemiseksi onkin ensiarvoisen tärkeää tuntea asiaan vaikuttavat tekijät ja muuttaa lannoitusta, kastelua, lämmitystä tai huoneen tuuletusta tehtyjen havaintojen mukaan.