x

Heat ReuseTM

Novarbo Heat Reuse™ -järjestelmä mahdollistaa kestävämmän ilmastonhallinnan kasvihuoneessa ja kerrosviljelmällä. Heat Reuse™ sisältää jäähdytyksen, kosteudenpoiston ja lämmön talteenoton. 

Auringon ja valaistuksen tuoma ylimääräinen lämpö ja kasvien haihduttama kosteus johdetaan pisaraverhon avulla hallitusti ulos kasvihuoneesta ja tuuletuksen tarve päiväsaikaan vähenee merkittävästi. Pisaraverho-lämmönvaihdin ottaa energian talteen veteen ja lämpöpumppu hyödyntää sen uudestaan lämmitysjärjestelmään.   

Näin Novarbo-järjestelmä toimii

1. Pisaraverho toimii lämmönvaihtimena ja kerää kosteutta sekä lämpöenergiaa kasvihuoneilmasta.

2. Ulkoallas, jonka vettä pisaraverho kierrättää kasvihuoneessa. Veteen varastoituu kasvihuoneen energiaa, joka lämpöpumppukierrolla viedään lämmitysjärjestelmään.

3. Lämpöpumppu, jonka koko määräytyy vesivaraajien ja lämmön uudelleenkäyttömahdollisuuksien mukaan. Sijoitetaan sisätiloihin ja ohjataan kasvihuoneautomatiikan mittausten mukaan.

4. Lämminvesivaraaja, jonne kasvihuoneen ylimääräinen energia varastoidaan. Koko voi vaihdella, mikä huomioidaan lämpöpumpun mitoituksessa. Mitä suurempi lämminvesivaraaja, sen pidempään energiaa voidaan varastoida.

5. Pisaraverholaitteisto ja lämpöpumppu ovat ohjattavissa kasvihuoneautomatiikalla. Erillisen ohjauskeskuksen avulla säätöarvot saadaan kuitenkin kullekin laitteelle optimaalisiksi.

Katso esite