x

Novarbo kasvihuoneteknologia -ratkaisut

Novarbon järjestelmä sisältää kasvihuoneen jäähdytyksen, ilmastonhallinnan, kosteudenpoiston ja Heat Reuse -järjestelmän. Uutena laitteistosovellutuksena tarjoamme Vertical Farming -kerrosviljelyratkaisun, joka yhdistää kaikkia järjestelmän osa-alueita.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Arttu Lammensalo
Projekti-insinööri
+358 40 846 9086
arttu.lammensalo(at)novarbo.fi

 

Novarbo Vertical Farming

Toimitamme käyttövalmiita kerrosviljelyjärjestelmiä avaimet käteen -periaatteella. Voit optimoida automatisoidun tuotantoyksikön kasvutekijöitä Novarbo Growisor -ohjelmistolla, joka myös mahdollistaa tuotannon täsmällisen suunnittelun ja etäseurannan. Kerrosviljelyjärjestelmän ilmastonhallinta yhdistettynä lämmöntalteenottoon muodostaa erittäin resurssitehokkaan kokonaisuuden ja kerrosviljely muuttuu “energiasyöpöstä” energian tuottajaksi.  

Edut ja hyödyt:

 • Lämmöntalteenotto - merkittävät säästöt vuotuisessa energiankulutuksessa 
 • Automaatio ja työkustannusten minimointi 
 • Growisor-ohjelmistolla kasvutekijöiden hallinta ja etäseuranta
 • Lyhyt ja vakioitu kasvatusaika 
 • Tasalaatuinen ja korkea sato / m2 
 • Tilankäytön tehokkuus 

Lue lisää

Novarbo Heat ReuseTM

Novarbo Heat Reuse™ on ympäristöystävällinen ja energiatehokas tapa hoitaa nykyaikaisen kasvihuoneen energiataloutta. Se on uusi ratkaisu, joka mahdollistaa kustannustehokkaan kasvihuoneen ilmaston hallinnan. 

Edut ja hyödyt:

 • Kasvihuoneen tuuletuksen minimointi 
 • Jopa 40 % suurempi satotaso1 
 • Hyödynnä jo kerran maksettua lämpöä uudelleen 
 • Usein edullisempi ratkaisu kuin uusi lämpövoimainvestointi 
 • Lyhyt takaisinmaksuaika 

​​​​​​​

1 Tulokset perustuvat kokeisiin tutkimuslaitoksissa ja ammattiviljelijöillä. Satotason nousuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa suurempi istutustiheys, korkeampi hiilidioksidipitoisuus, parempi ilmankierto ja suurempi valotaso. Koska Novarbo Heat Reusen avulla lampuista syntyvä energia saadaan kerättyä hyötykäyttöön, on mahdollista asentaa myös enemmän valaisimia. 

Lue lisää