x

Novarbo kasvihuoneteknologia

Novarbo Heat Reuse™ -järjestelmä mahdollistaa kestävämmän ilmastonhallinnan kasvihuoneessa ja vertikaaliviljelmällä. Heat Reuse™ sisältää jäähdytyksen, kosteudenpoiston ja lämmön talteenoton. 

Tuoreempana laitteistosovelluksena tarjoamme räätälöityjä Vertikaaliviljely -ratkaisuja, joissa hyödynnetään Novarbo-järjestelmän osa-alueita. 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Arttu Lammensalo
Projekti-insinööri
+358 40 846 9086
arttu.lammensalo(at)novarbo.fi

 

Novarbo Vertical Farming - Vertikaaliviljely

Toimitamme käyttövalmiita vertikaaliviljelyjärjestelmiä ja osakokonaisuuksia avaimet käteen -periaatteella. Voit optimoida automatisoidun tuotantoyksikön kasvutekijöitä Novarbo Growisor -ohjelmistolla, joka myös mahdollistaa tuotannon täsmällisen suunnittelun ja etäseurannan. Vertikaaliviljelyjärjestelmän ilmastonhallinta yhdistettynä lämmöntalteenottoon muodostaa erittäin resurssitehokkaan kokonaisuuden ja vertikaaliviljely muuttuu “energiasyöpöstä” energian tuottajaksi.

Edut ja hyödyt:

 • Lämmöntalteenotto - merkittävät säästöt vuotuisessa energiankulutuksessa 
 • Automaatio ja työkustannusten minimointi 
 • Growisor-ohjelmistolla kasvutekijöiden hallinta ja etäseuranta
 • Lyhyt ja vakioitu kasvatusaika 
 • Tasalaatuinen ja korkea sato / m2 
 • Tilankäytön tehokkuus 

Lue lisää

Novarbo Heat ReuseTM

Novarbo Heat Reuse™ on ympäristöystävällinen ja energiatehokas tapa hoitaa nykyaikaisen kasvihuoneen ja vertikaaliviljelmän energia. Menetelmä mahdollistaa kustannustehokkaamman ja kestävämmän ilmastonhallinnan.

Edut ja hyödyt:

 • Kasvihuoneen tuuletuksen minimointi 
 • Jopa 40 % suurempi satotaso1 
 • Hyödynnä jo kerran maksettua lämpöä uudelleen 
 • Usein edullisempi ratkaisu kuin uusi lämpövoimainvestointi 
 • Lyhyt takaisinmaksuaika 

 

1 Tulokset perustuvat kokeisiin tutkimuslaitoksissa ja ammattiviljelijöillä. Satotason nousuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa suurempi istutustiheys, korkeampi hiilidioksidipitoisuus, parempi ilmankierto ja suurempi valotaso. Koska Novarbo Heat Reusen avulla lampuista syntyvä energia saadaan kerättyä hyötykäyttöön, on mahdollista asentaa myös enemmän valaisimia. 

Lue lisää