x

8.1.2024

Novarbon rahkasammaleelle ja puukuidulle RHP-sertifikaatti

Kasvualustojen laatua Euroopassa valvova RHP on sertifioinut Novarbon akrotelman ja puukuidun, jotka molemmat ovat uusiutuvia kasvualustojen raaka-aineita. Sertifioinnista vastaavan RHP:n tekemien tutkimusten ja tarkastusten perusteella Novarbo täyttää RHP-laatumerkin vaatimukset. Hyväksyttyjen analyysien ja auditointien jälkeen Novarbon tuotteet ovat saaneet RHP-laatumerkin. Tällä merkillä varustetut tuotteet ovat turvallisia, luotettavia, tarkoitukseensa sopivia, ja ne voidaan myös jäljittää raaka-aineisiin saakka.

Novarbon akrotelma ja puukuitu valmistetaan Biolan Groupin uudessa biokuitulaitoksessa, joka on maailman mittakaavassakin uniikki kasvualustojen tuotantolaitos. Sekä akrotelma että puukuitu nähdään tulevaisuudessa tärkeinä kasvualustojen raaka-aineina, kun turpeen rinnalle etsitään vaihtoehtoja. Puukuitu on ekologinen ja nopeasti uusiutuva raaka-aine, joka tuo kasvualustatuotteisiin ilmavuutta. Akrotelma, eli nopeasti uusiutuva suobiomassa, on suon aktiivisesti kasvava pintakerros: rahkasammaleet, heinät, varvut ja muu pintakasvillisuus. Sen paksuus voi vaihdella 10 sentistä muutamaan kymmeneen senttiin. Kun akrotelma kerätään suon pinnasta, se uusiutuu 10−20 vuodessa.

Biolan Group on myös mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään mahdollisuuksia kasvattaa rahkasammalta. Tavoitteena on, että kasvualustana käytettävää rahkasammalta voitaisiin tulevaisuudessa viljellä jo ojitetuilla soilla. Tämä on osa Biolan Groupin vastuullisuustyötä, jossa haluamme löytää ratkaisuja kasvuturpeen rinnalle kiertotalouden ja uusiutuvien raaka-aineiden avulla.

RHP valvoo kasvualustojen laatua Euroopassa

RHP on ollut eurooppalainen kasvualustojen osaamiskeskus, joka on toiminut vuodesta 1963 lähtien. RHP-sertifioidut kasvualustat tarjoavat optimaalisen pohjan viljelylle. RHP-laatusertifikaatti lisää osaltaan varmuutta siitä, että kasvualusta täyttää laatuvaatimukset mm. pH:n, johtokyvyn ja ravinteiden osalta. 

Laatusertifikaatti tarjoaa myös lisävarmuutta, että kasvualusta on puhdas ja, että sitä voidaan käyttää ilman riskejä viljelmälle. RHP-laatusertifikaatin tehokkuus perustuu kasvualustatuotteiden koko toimitusketjun valvontaan, RHP valvoo kasvualustojen laatua lähtien raaka-aineiden tuotannosta, prosessointiin ja viljelijäasiakkaan käyttöön asti. 

Lue lisää