x

13.5.2022

Kotimaiset Arvo-lannoitteet lisäävät maatalouden huoltovarmuutta

Kotimainen lannoitevaihtoehto lisää huoltovarmuutta ja on vastuullinen valinta myös ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta. Novarbon Arvo-lannoitteet ovat vastuullisia, kiertotalouteen pohjautuvia ravinneratkaisuja ammattiviljelyyn. Lannoitteet valmistetaan Suomessa, Novarbon tehtaalla Eurassa, ja lannoitteiden raaka-aineena hyödynnetään alueen broilerinkasvatuksessa syntyvää lantaa. 

Arvo-lannoitteet ovat olleet viljelijöiden käytössä muutaman vuoden, ja käytännön kokemukset niistä ovat olleet positiivisia. Vuoden 2020 viljelykokeissa Arvo-lannoite pärjäsi hyvin herneen ja härkäpavun lannoituksessa. Koe toteutettiin yhteistyössä HKScanin pilottitilojen kanssa. Tulosten perusteella voitiin todeta, että orgaanisella lannoitteella lannoitetut kasvustot kestivät paremmin kuivuutta ja kasvustot olivat tasaisempia, kuin mineraalilannoitetut. Tulevalla kasvukaudelle koetoimintaa jatketaan ja keskiössä ovat viljelyn ilmastovaikutukset. 

Orgaaninen lannoite lisää mikrobitoimintaa ja orgaanisen aineksen muodostumista

Arvo-lannoitteessa kompostoitu broilerinlanta on puristettu pieniksi rakeiksi, ja se on yhtä käyttäjäystävällinen kuin perinteinen mineraalilannoite. Lannoitusvaikutuksen lisäksi orgaaninen Arvo-lannoite lisää maaperässä mikrobien toimintaa ja eloperäisen aineksen muodostumista. Tämä on etu etenkin kasvinviljelytiloilla, joilla ei yleisesti käytetä lantaa peltojen lannoittamiseen. 

Arvo-lannoitevalikoimaan kuuluu eri vaihtoehtoja yhteensä kahdeksan. Valikoima kattaa oikeat ratkaisut niin viljojen, palkokasvien kuin nurmenkin viljelyyn. Tuotteet sisältävät pääravinteiden lisäksi hivenravinteita ja ne vastaavat hyvin eri kasvien ravinnetarpeita. Arvo-lannoitteet soveltuvat sekä luonnonmukaiseen että tavanomaiseen viljelyyn.

Yhteistyöllä kohti hiilineutraaliutta 

Arvo-lannoitetta on kehitetty yhteistyössä viljelijöiden, Biolan Groupin ja HKScanin kanssa. Ruuantuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen on tavoitteena niin Biolanilla kuin HKScanillakin. 

- Kotimainen lannoitevaihtoehto lisää huoltovarmuutta ja se on vastuullinen valinta myös ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta. Lannan kiertotalouskäytön tehostaminen ja kotimaisten valkuaislähteiden kehittäminen ovat tärkeä osa HKScanin tavoitetta kohti hiilineutraalia ruoantuotanto viimeistään vuoden 2040 loppuun mennessä, sanoo HKScanin alkutuotannon strategisista hankkeista vastaava johtaja Ulf Jahnsson

Osana Biolan Groupia Novarbo on mukana luomassa tapoja ja käytänteitä, joilla kestävämpää tulevaisuutta luodaan.

- Tuotekehitystämme ohjaavat kestävät arvot, ja olemme kierrättäneet ravinteita koko yrityshistoriamme ajan. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehitämme ruokaketjun vastuullisuutta ja hiilineutraaliutta. Kun koko ruokaketju vähentää ympäristövaikutuksia, on kuluttajien helpompi tehdä arjessa vastuullisia tekoja”, sanoo tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontell Biolan Groupista. 

 

herneen kukinta