x

Novarbo B2, organic

Växttorv är ljus, sållad mosstorv, som har gödslats med bagödsel för torv och kalkats. Torven lämpar sig som sådan som växtunderlag vid uppdragning av plantor och som råvara för torvblandningar. Tilläggsgödslingen inleds genast efter plantsättningen.

Rekommenderad användning: uppdragning av plantor, produktion av krukväxter.
 

ledningsförmåga: 30 mS/m
pH: 6,5-7,0
gödsel: komposterad kycklingspillning
grovhet: medelgrov


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 180 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: bal
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 30 st
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 1,5 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storsäck
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 5 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storbal
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 1 st
PALL: engångspall