x

Novarbo BC2 Organic G

Novarbo BC2 Organic G är ljus, sållad växttorv, som är kalkad och som är gödslad med komposterad hönsgödsel. Produkten innehåller Gliocladium -nyttomikrober.

BC2 Organic G lämpar sig som sådan som växtunderlag vid uppdragning av plantor och som råvara för torvblandningar. 

Tilläggsgödslingen inleds genast efter plantsättningen.

Lämplig för ekologisk odling.

Novarbo BC2 organic G växtunderlag är listad på Ecocert listan.

Ledningsförmåga: 28 mS/m
pH: 6,2
Grovhet: 0-15 mm


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 200 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: bal
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 30 st
PALL: engångspall