x

Mossgrow Växtpåse A2 Organic

MossGrow Växtpåse A2 är en växtunderlagsblandning som innehåller grov växttorv och vitmossa och som lämpar sig för ekologisk odling. Växtpåsen är ett kompostgödslat och kalkat växtunderlag för odling av växthusgrönsaker. Växtpåsen bevarar sin luftighet också under långvarig odling.

Rekommenderad användning: ekologisk växtproduktion, växtunderlagsblandningar, plantering i kruka.
 

I produktfamiljen MossGrow ingår 100 % vitmossa samt växtunderlag där vitmossa har lagts till. Vitmossan blir lätt fuktig och håller vatten, men bevarar ändå sin luftighet och hållbara struktur. Vitmossa är också ett antiseptiskt material. Dessa egenskaper gör produkten till ett utmärkt växtunderlag för plantproduktion samt odling av växter med känsliga rötter. 

Vitmossa är ett snabbt förnybart inhemskt material. Den vitmossa som används för växtunderlag i produktfamiljen MossGrow har samlats med en patenterad uppsamlingsmaskin.
 

Sållning: 0–40 mm 
pH: 6,7
EC: 30 mS/m


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 70 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: lösförpackad säck
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 36 st.
PALL: engångspall