x

Mossgrow Ampelblandning

Mossgrow Ampelblandning är en kalkad och gödslad växtunderlagsblandning som lämpar sig för odling i ampel. Blandningen innehåller växttorv med grov struktur, vitmossa, sand och strukturkompost. Blandningen är luftig och har en hållbar struktur. Vitmossan förbättrar lätt förmågan att hålla vatten i den vattengenomsläppliga basblandningen och den förbättrar även vattenupptagningsförmågan. Sanden förbättrar blandningens kapillaritet. Växtunderlagsblandningen innehåller gödsel som frisätts långsamt.

Rekommenderad användning: odling i ampel
 

I produktfamiljen MossGrow ingår 100 % vitmossa samt växtunderlag där vitmossa har lagts till. Vitmossan blir lätt fuktig och håller vatten, men bevarar ändå sin luftighet och hållbara struktur. Vitmossa är också ett antiseptiskt material. Dessa egenskaper gör produkten till ett utmärkt växtunderlag för plantproduktion samt odling av växter med känsliga rötter.

Vitmossa är ett snabbt förnybart inhemskt material. Den vitmossa som används för växtunderlag i produktfamiljen MossGrow har samlats med en patenterad uppsamlingsmaskin.
 

Sållning: 0–20 mm 
pH: 5,7
EC: 25 mS/m
Förpackningsstorlekar: 50 l, 1,5 m3, 4 m3


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 50 l
FÖRPACKNINGSSÄTT: lösförpackad säck
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 50 st.
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 1,5 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storsäck
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 1 st./pall 
PALL: engångspall


FÖRPACKNINGSSTORLEK: 4 m3
FÖRPACKNINGSSÄTT: storpall
FÖRSÄLJNINGSPARTI: 1 st./pall
PALL: engångspall