x

Novarbo Arvo 4-1-2

Gödselmedlet Arvo 4-1-2 är ett effektivt ekologiskt gödselmedel för trädgården och trädgårdslandet samt för spannmål.

Ekologisk gödsel, som innehåller kycklingspillning och alla näringsämnen som växterna behöver. Naturgödsel försnabbar mikroorganismernas aktivitet i marken och humushalten ökar.

Produktinformation: kväve (N) 4 %, fosfor (P) 1 %, kalium (K) 2 %, koppar (Cu) 0,01%, järn (Fe) 0,10%, mangan (Mn) 0,04%, zink (Zn) 0,02%

Förpackningsstorlekar: 25 kg (40 st/FIN-pall 1015 kg) och 650 kg

Användning och dosering

Användning: ekologisk växtproduktion, frilandsgrönsaker, bär och prydnadsväxter.

Användningen av Novarbo Arvo 4-1-2 dimensioneras utgående från växternas näringsbehov och jordmånens bördighetstillstånd. Då man beräknar mängden huvudnäring ska man uppskatta att växterna har tillgång till allt kalium och 75 procent av kväve och fosfor under den första skördeperioden. Om jordmånen är kaliumfattig rekommenderar vi användning av Novarbo 6-3-5, som har högre kaliumhalt. 

Novarbo Arvo 4-1-2 är granulerat och det kan spridas med vanliga gödselspridare. Placeringsgödsling förbättrar gödslingens effekt.

Vid växthusodling kan man ge den nödvändiga gödselmängden på en gång. Då blandas gödselmedlet inte in i växtunderlaget utan placeras t.ex. som ett band i växtunderlaget.

Dosering: (kg/ha):

kålväxter 2 500–5 700, frilandsgurka 3 000–5 700, lök 1 700–2 700, morot och rödbeta 2 000–4 200, potatis 1 000–2 000, spannmål 1 500–2700, vinbär 500–750, jordgubbe 300–500

Dosering (kg/ha): 
potatis och ädelrosor 16,0–26,0, perenner och gruppväxter 13,0–20,0, prydnads- och fruktträd 2–3/träd, gräsmatta i parker och på gårdar 13,0–20,0

Doseringen har beräknats enligt växternas kvävebehov.