x

Novarbo Arvo 14-0-0-1

Ekologiskt kvävegödselmedel. Innehåller blod- och fjädermjöl.

Produktinformation: Kväve (N) 14 %(vattenlöslig 0,04 %), Fosfor (P) 0,4 %, Kalium (K) 0,2 %, Svavel (S) 1 %

Förpackningsstorlek: 600 kg storsäck

Användning: ekologisk växtproduktion

Gödselmedlen Novarbo Arvo är organiska och främjar markens bördighet och skördemängd. Våra gödselblandningar är rena naturprodukter. Utöver huvudnäringsämnen innehåller de även spårämnen. De ekogodkända gödselmedlen Arvo lämpar sig för både åkrar och trädgårdar.
 

Användning: ekologisk växtproduktion

Användningen av gödselmedlen Novarbo Arvo beräknas enligt växternas näringsbehov och markens bördighet. Vid beräkning av mängden huvudnäringsämnen bedömer man att växterna under den första skördesäsongen tar upp kalium helt och cirka 75 procent av kväve och fosfor.

Gödselmedlet Novarbo Arvo är i granulatform och kan spridas med normala gödselspridare. Omedelbar nedmyllning av gödseln förbättrar dess effekt.